Skip to content

Team storming: verbonden waarnemen en denken

We kennen allemaal wel de opstartfase van een team: chaos, aftasten en niet weten wat er precies gedaan moet worden en waarom. Er is vaak onduidelijkheid over het doel en wat de kaders en richtlijnen zijn waaraan we moeten volden. Tuckman heeft er een model voor om te laten zien waar teams doorheen moeten om te kunnen performen.

Helaas begint dat hele spel regelmatig opnieuw omdat teams van samenstelling verandering, mensen gaan weg, nieuwe mensen erbij en het lijkt alsof je weer van voren af aan begint.

En alsof samenwerking in een team nog niet lastig genoeg is vindt veel van het werk plaats over teamgrenzen heen of in gelegenheidsteams. En wat zijn dan weer de afspraken die je daar met elkaar moet maken om goed samen te kunnen werken?

De dynamiek in organisaties is een gegeven. Wat we kunnen en moeten doen, is mensen in staat stellen daarop in te spelen. Dat doen we door ze de middelen en mentale vermogens mee te geven om structuur te brengen in verandering. De beste grip maak je zelf.

Team Storming: van chaos naar coherentie

Door te investeren in het elkaar begrijpen kunnen we structuur en houvast geven om groepsvolwassenheid te bereiken. Met team storming leert een team elkaar begrijpen. Met behulp van tools als de dialoog, systemische perspectieven en de influence map leert het team samen waarnemen. Door expliciet met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van relevante onderwerpen uit de eigen context bouwen we een lange termijn samenwerking op.

Team storming is geen vast programma, maar een aanpak samengesteld voor specifieke teams en organisaties.

Causale diagrammen: inzicht de dynamiek

Wij mensen zijn gewent om in oorzaak gevolg relaties te denken. Actie-reactie: als jij dit voor en tegen mij doet, dan kan een bepaalde reactie terug verwachten. Heel transactioneel eigenlijk. Alleen werkt in werkelijkheid niet zo. We kunnen helemaal niet voorspellen wat de reactie of het gevolg op een bepaalde actie of verandering is. Heel vaak treden neven effecten op die pas veel later of op een heel andere plek in de organisatie naar voren komen. De druk op een project opvoeren kan er voor zorgen dat de deadline gehaald wordt, maar kwaliteitsproblemen in de praktijk kunnen later alsnog voor veel vertraging en frustratie zorgen.
Met Causale Diagrammen kunnen we helder krijgen waar de complexiteit in een organisatie of systeem zit. Hierbij gaat het niet om een uitputtende analyse, maar om met elkaar het begrip te vergroten. Door te praten over hoe we denken dat de dynamiek in elkaar zit kunnen we gaan begrijpen waar we op moeten letten of wat er al gebeurt is. Causale diagrammen helpen om blinde vlekken te analyseren en patronen en structuren concreet te maken.

Lerend organiseren, grote veranderingen en resultaat creëren gaat alleen in kleine stapjes.

Influence Mapping

Door in kaart te brengen wat we zien gebeuren, wat vinden en waarvan we denken dat we heen moeten, ontstaat een gedeeld beeld en een proces van samen waarnemen en denken over wat er aan de hand is. Tijdens het mappen van de dynamiek en structuur in een organisatie komt het team tot inzichten die ze nog niet hadden. Teamleden blijken verschillende structuren en verbanden waar te nemen. Vaak is het al een nieuw inzicht dat er in elke organisatie en zelfs in team verborgen, zelf creërende structuur zit.

De moed van vooruitgang

Vooruitgang in organisaties gaat verder dan doelen halen. Het is het bouwen aan samenwerking, wederzijds begrip en het vermogen om samen te creëren.
Samen betekenis geven aan wat er gebeurd vraagt om samen moeite te doen om te begrijpen wat er gebeurt, om samen een visie te ontwikkelen waar we heen willen en wat de stappen zijn om daar te komen. Ten slotte vraagt het moed om die stappen te zetten en te durfen falen op weg naar het doel.