Skip to content

Grote veranderingen komen in kleine stappen

Focus op resultaat door integraal denken en doen

Integrated Agile

Laat agile werken door het onderdeel te maken van je processen en in dienst te stellen van je doelen

Responsive DevOps

DevOps is doen, is 10x per dag live gaan, en kwaliteit in te bouwen in mensen, product en proces

Systems Thinking

Verbeteren door te begrijpen, door naar het geheel te kijken kunnen we de details verbeteren

Team storming: verbonden waarnemen en denken

Samenwerken door samen waarnemen en samen denken. Team storming zorgt voor groeiende effectiviteit

Empirische Mindset

Organisatie doelen halen door klein te beginnen. Vanuit visie, lef en inzicht bedenken wat de eerste stappen en lessen zijn die geleerd kunnen worden om zo de juiste richting te bepalen.

Van overtuiging naar daadkracht

AdAxon staat voor het verbinden van de waarneming met de gedachte. Van het begrip weer terug naar actie. Precies zoals axonen zenuwcellen verbinden. Hoe axonen signalen doorgeven en ons helpen een beeld te vormen van de wereld, om in beweging te komen waar gewenst en na te denken waar nodig.

Niet doen zonder denken, maar denken om het doen. Dus je moet begrijpen wat nodig is om het juiste te doen.

Problemen, dromen, ambities?

Neem contact op, ik help graag!