Om snel te gaan moet je langzaam beginnen

Organisaties zijn complexe dynamische systemen die continu in beweging zijn. Ik bouw daarom delivery organisaties op een systemische manier en gebruik de complexiteit en dynamiek als middel om resultaat te behalen.
Deze manier van werken doet recht aan de mensen in de organisatie, aan hun perspectief en aan de complexiteit die zij ervaren bij het realiseren van de organisatie doelen. Door dat mee te nemen kunnen we veel beter zien wat er nodig is om de gewenste resultaten te realiseren.

Focus op korte en lange termijn

Doelen halen is werken, vaak hard werken en het vraagt om focus en toewijding. De systemische aanpak breidt de focus uit. We kijken niet alleen naar harde concrete resultaten. We kijken ook naar de dynamiek in de organisatie, naar lange termijn effecten en naar onverwachte effecten van de keuzes die we maken. Dit is een integrale manier van werken. Het brengt korte termijn doelen in verbinding met lange termijn gevolgen

Het laat zien hoe we concrete stappen kunnen maken van waar we nu staan richting ons doel. Terwijl we beseffen dat niet elke stap ons op dezelfde manier richting dat doel helpt komen. Soms maken we misstappen en dat hoort er ook bij.

Stephen Covey zei: “begin met het einde in gedachten.” Daar voegen we aan toe dat de eerste stap komt vanuit het begin. Dat de stappen die je moet zetten en de route die je aflegt niet alleen door het doel bepaald worden, maar ook door het vertrek punt.

Agile mindset versterkt

Ik gebruik de systeem dynamische aanpak om stapsgewijs helder te krijgen wat er moet gebeuren, wat werkt en wat niet.
Agile is een mindset die daar heel goed bij past. Door iteratief te werken en iedere keer weer te evalueren kunnen we continu verbeteren. Door te leren als organisatie kunnen we versnellen en hopen dat we fouten uit het verleden ook achter ons kunnen laten.
Helaas zie je in veel organisaties die agile doen, in welke vorm dan ook, dat het lerende en het groeiende niet echt omarmd is. We doen bijvoorbeeld Scrum, maar wat er echt geleerd kan worden tijdens de reflectie momenten in de Sprint Review en de Retrospective blijft liggen. Een systemische dynamische benadering en onderbouwing van de organisatie zorgt dat daar wel aandacht voor is.

Devops om te leren

Ik bouw delivery organisaties op basis van een agile mindset met DevOps principes en methoden om steeds sneller en betrouwbaarder te kunnen leveren. DevOps is naast een toolset ook een mindset waarmee we vanuit de techniek zorgen voor herhaalbaarheid, kwaliteit en snelheid. En dat is minstens zo belangrijk: daardoor ontstaat de feedback die we in onze lerende en dynamische organisatie nodig hebben om te leren. Om te kunnen evalueren of wat we doen helpt of juist niet. DevOps practices in een delivery organisatie helpen om de dynamiek van leren en versnellen te ondersteunen.


Ook hier geldt, net als bij een agile werkwijze: hoe past alles bij elkaar? Leren we wat we kunnen en moeten leren om ons doel te halen. Een helder ontworpen aanpak om steeds te groeien, de experimentation mindset, zorgt dat we de potentie van Devops ook echt benutten bij realiseren van onze ambities.

Lerend organiseren, grote veranderingen en resultaat creëren gaat alleen in kleine stapjes.

Zet nu de eerste stap

Wil je meer weten over lerende organisaties of zelfs al aan de slag gaan? Laten we dan in gesprek gaan!

Er is voldoende om over te praten en om te ontdekken